Een Koningsdag met een gouden randje!

Op vrijdag 27 april a.s. wordt in Barneveld, net zoals in de overige dorpen van onze gemeente, Koningsdag gevierd. De Oranjestichting Barneveld heeft onlangs besloten om het al enkele jaren succesvol gebleken dagprogramma zoveel mogelijk te handhaven. De attracties voor kinderen op het Gowthorpeplein bijvoorbeeld en ook de kleedjesmarkt in het centrum. Dat geldt ook voor de (muzikale) activiteiten nabij een paar Barneveldse horecaondernemingen en de rit voor oldtimers die vanaf het parkeerterrein aan de Kapteynstraat zal plaatsvinden en waarvoor zich jaarlijks steeds meer deelnemers aanmelden. Maar natuurlijk hopen we op een grote verscheidenheid aan automerken en wellicht nog wat meer fraai gerestaureerde vrachtwagens dan verleden jaar aan de rit deelnamen.

De wedstrijd ‘welke straat is het mooist versierd’ bleek verleden jaar een groot succes, niet in het minst in de nieuwbouwwijken waar door de gezamenlijke inspanningen buren elkaar leerden kennen. Ook nu geldt weer dan er minstens tien straten aan de wedstrijd moeten meedoen wil dit onderdeel van Koningsdag doorgang kunnen vinden. Kortom: zet ‘m op Barnevelders’!!!!

De wedstrijd ‘fietsversieren’ werd verleden jaar voor het eerst gehouden en we mochten daarvoor helaas slechts zes deelnemers begroeten. Hopelijk doen er dit jaar wat meer kinderen aan mee zodat er een lang lint van fraai versierde fietsen achter het muziekgezelschap ‘De Harmonie’ aan door het dorp kan trekken. Natuurlijk geven ze dan acte de presence tijdens de aubade voor de gedecoreerden bij het Raadhuis.

Daarnaast worden eigen initiatieven vanzelfsprekend toegejuicht. Wat dacht u van een straatontbijt indien u toch van plan bent om uw straat feestelijk te versieren? Dat gebeurde afgelopen jaar al in de Van Lennepstraat waar iedereen ’s morgens gezellig samen koffie heeft gedronken.

Het overgrote deel van het programma wordt in goede banen geleid door tientallen vrijwilligers. Het blijkt de laatste jaren wat moeilijk om hiervoor voldoende mensen te vinden; ze willen immers zelf ook Koningsdag vieren. Toch wordt het bijzonder op prijs gesteld als u zich eens een jaar (of meer natuurlijk!) beschikbaar zou willen stellen om al die activiteiten voor anderen te begeleiden. We kunnen u verzekeren dat het dan nog steeds een prachtige dag zal blijken te zijn.

Ondanks de zeer welkome financiële bijdrage van de gemeente Barneveld dit jaar valt het niet mee om telkens weer de eindjes weer aan elkaar te knopen. Binnenkort vallen er dan ook bij onze vaste contribuanten en een aantal Barneveldse ondernemingen een brief in de bus met het verzoek om een bijdrage. Natuurlijk kunnen die ook een programmaonderdeel sponsoren zoals de opblaasattracties op het Gowthorpeplein of de te maken onkosten voor de muzikale omlijsting van de dag. Daarnaast zullen er op de toonbanken in veel winkels weer de oranje varkentjes te vinden zijn die hopelijk met wisselgeld gespekt worden om de kas wat extra te vullen.

Met alle vrijwilligers en hopelijk voldoende geld in kas hopen we er dit jaar weer een geweldige dag van te maken! U bent op vrijdag 27 april weer van harte welkom in het centrum van ‘Bruisend Barneveld’.

Namens het bestuur van de Oranjestichting Barneveld, Gerjan Crebolder (voorzitter)