Viering Koningsdag 2019 in Barneveld als vanouds!

Ofschoon het er even op leek dat er tijdens Koningsdag 2019 geen activiteiten door de Oranjestichting zouden worden georganiseerd, is dat, dankzij een organisatieverandering, gelukkig niet het geval. Het onderdeel dat in de voorafgaande jaren de meeste problemen opleverde: de vrijmarkt en ook de horeca-activiteiten in het centrum van het dorp, worden vanaf nu gecoördineerd door de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV), in samenwerking met enkele mensen uit het Comité Oud-Veluwse Markt (OVM). De eindverantwoording blijft echter bij de Oranjestichting. De organisatie van Koningsdag 2019 wordt ondersteund door de gemeente Barneveld. Zoals gelukkig te doen gebruikelijk bestaat het programma uit de altijd drukbezochte Kinderspelen op het Gowthorpeplein, de aubade voor de gedecoreerden voor het Raadhuis, de vrijmarkt in het centrum van het dorp en allerlei extra, door de lokale horecaondernemers te organiseren activiteiten en tenslotte de inmiddels welbekende rit voor Oldtimer-auto’s en -motoren vanaf het parkeerterrein aan de Kapteynstraat. Voor de aanvangstijden en dergelijke verwijzen wij u graag naar onze website en naar de publicaties in de Barneveldse Krant. Ondanks het feit dat het koningspaar dit jaar Amersfoort als ‘verjaardagsstad’ heeft uitverkoren, hopen we toch dat het in het centrum van Barneveld op zaterdag, 27 april weer gezellig druk gaat worden.

Vrijwilligers

Voor al die activiteiten hebben wij echter nog extra vrijwilligers nodig! Daarvoor doen we graag een beroep op onze inwoners. Iedereen is dol op een feest maar aangezien we de kosten laag moeten houden, wordt deze dag geheel door vrijwilligers voorbereid en vervolgens begeleid. Bent u bereid om een keer de handen voor uw medeburgers uit de mouwen te steken, geef u dan op via het e-mailadres:secretaris@oranjestichtingbarneveld.nl. U doet er ons en hen een groot plezier mee!

Financiën

De organisatie van Koningsdag wordt vrijwel geheel bekostigd uit vrijwillige bijdragen door sponsors en donateurs. Met name die laatste groep bestaat het steeds meer vergrijzende deel van onze bevolking. De bodem van onze ‘schatkist’ komt langzaam maar zeker in zicht. Zoals het nu gaat vrezen we dat er over een jaar of vijf geen activiteiten meer georganiseerd kunnen worden. Ook nieuwe donateurs – bij een minimumbedrag denken we aan € 12,50 – zijn van harte welkom. Ook daarvoor kunt u zich opgeven bij het secretariaat. Dat kan ook zonder opgave op rek.nr. NL 66 ABNA 084.86.40.829 t.n.v Oranje stichting Barneveld. Graag tot ziens op zaterdag, 27 april aanstaande en nu maar duimen voor mooi weer!