Koningsdag 2021: een sober feest onder een fraai oranjezonnetje

Aan het weer lag het op Koningsdag 2021 niet en zeker niet toen, naarmate de uren vorderden, de temperatuur steeg. Jammer genoeg konden vanwege de coronamaatregelen de inmiddels zo bekende, door de Oranjestichting georganiseerde activiteiten niet doorgaan. Daar kwam echter wat anders voor in de plaats want bewoners van straten en pleintjes organiseerden zelf allerlei coronaproef activiteiten waaraan door jong en oud kon worden deelgenomen. Bovendien hadden veel inwoners de vlag uitgestoken en waren daarnaast ook veel versieringen van huizen en tuinen te zien. Kortom: van groot- naar kleinschalig maar daardoor niet minder gezellig. Er werd hier en daar, keurig op afstand, met elkaar koffiegedronken of, zoals in de Van Limburg Stirumlaan mini-midgetgolf gespeeld en daarna plastic eendjes gevangen in het kleine stukje Kleine Barneveldse beek dat daar weer bovengronds is gebracht. Corlinda Hooier mocht aan het einde van de dag een telkens van kleur verschietende eend als wisseltrofee mee naar huis nemen. Enkele bestuursleden van de Oranjestichting maakten een toertje door het dorp en bezochten onder andere de Dorskamp, waar een voorschotje op de vijftigste verjaardag van koningin Maxima was genomen, de Hugo de Grootlaan en een mooi versierde straat in de wijk Rootselaar-oost. Misschien is de meerwaarde van deze Koningsdag wel te vinden in het feit dat er kleinschalige activiteiten werden ontwikkeld waardoor buren elkaar nog beter leerden kennen. Klik hier voor een sfeerimpressie.

Opnieuw maar een heel klein beetje feest tijdens Koningsdag 2021

BARNEVELD. Koningsdag 2021 wordt helaas een beetje een herhaling van het vorig jaar. Toen was ‘Koningsdag wordt Woningsdag’ het door de overheid uitgegeven parool. Het is ook nu weer vanwege de coronacrisis in Barneveld helaas niet anders dan in andere Nederlandse dorpen en steden. Geen kinderspelen op het Gowthorpeplein, geen ‘terrasje pikken’, geen vrijmarkt, oldtimerrit of aubade voor het raadhuis. De overkoepelende organisatie van alle Oranjeverenigingen in ons land adviseert desalniettemin om de verjaardag van onze koning om dinsdag 27 april a.s. zo feestelijk mogelijk te vieren. Hoe doen we dat dan? Natuurlijk door het uitsteken van de vlag met oranje wimpel, het versieren van ons huis, onze tuin en wellicht onze straat. Dat is in principe mogelijk indien we de inmiddels bekende 1,5 meter afstand tot onze buren maar aanhouden. Om 09.45 uur zullen in het hele land de kerkklokken worden geluid en om 16.00 uur sluiten we deze ‘feestelijke dag’ af met het uitbrengen van een toost – misschien wel twee! – op onze dan 54 jaar oude koning. Hij hoopt met zijn gezin die dag een bezoek aan Eindhoven te brengen maar ook daar worden de coronamaatregelen aangehouden en wordt het een – hoe kan het ook anders in die stad – grotendeels ‘digitaal feestje’.  

Op dit moment buigt het bestuur van de Oranjestichting zich over de suggesties die ons door de landelijke Oranjebond zijn gedaan om Koningsdag toch nog een beetje extra feestelijk te maken. Een van de zaken die volledig coronaproef kan worden georganiseerd is een fotowedstrijd! U kunt ons feestelijke Koningsdagfoto’s (digitaal) toesturen die gemaakt zijn in de periode 2014-2019 en maakt kans op een van de drie geldprijzen die de stichting daarvoor beschikbaar stelt, respectievelijk € 100,-, € 50,- en € 25,-. U kunt uw foto’s inzenden aan info@oranjestichtingbarneveld.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Een deskundige jury zal zich over de inzendingen buigen waarna de winnaars zo spoedig mogelijk bericht krijgen.

Namens het bestuur van de Oranjestichting Barneveld wens ik u allen, ondanks alles, een zo prettig mogelijke dag toe! Blijf gezond allemaal en hopelijk kunnen we er het volgend jaar weer een echt feest van maken!

Donateurs en sponsors

Het aantal trouwe donateurs van onze stichting loopt helaas sterk terug. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de vergrijzing daarvan maar ook het aantal sponsors, veelal Barneveldse bedrijven, neemt af, deels als gevolg van de coronacrisis. Wilt u dat onze stichting ook in de toekomst Koningsdag jaarlijks een feestdag wil laten zijn, meldt u dan aan om ons jaarlijks financieel te ondersteunen via hetzelfde emailadres: info@oranjestichtingbarneveld.nl. De bevolking van Barneveld is er u dankbaar voor en wij zetten er ons belangeloos voor in!

Gerjan Crebolder, voorzitter