Viering Koningsdag onzeker. Bestuur Oranjestichting zoekt dringend nieuwe leden

BARNEVELD. Na twee jaar Koningsdag niet uitbundig te hebben kunnen vieren werd afgelopen week duidelijk dat de coronamaatregelen zodanig worden versoepeld dat de komst van veel publiek naar het centrum van Barneveld op 27 april hoogstwaarschijnlijk weer mogelijk zal zijn. Dat stelde het bestuur voor grote problemen. Vanwege de grote onzekerheden en de daarmee gepaard gaande financiële risico’s was het onmogelijk om op voorhand belangrijke afspraken te maken en contracten af te sluiten. Daar komt nog bij dat het in de afgelopen jaren vrijwel alle leden volgens de statuten van de Oranjestichting voor aftreden in aanmerking kwamen. Omdat men dat pas direct na een ‘normale’ Koningsdag had willen doen werd dat twee jaar opgeschoven waardoor er nu een groot probleem is ontstaan. Weliswaar is de gemeente Barneveld bereid om alles in het werk te stellen de vergunning alsnog te verlenen maar daarmee is men er nog niet.

Zoals het er nu naar uit ziet zouden in elk geval drie onderdelen van het traditionele dagprogramma kunnen doorgaan mits hiervoor hulp wordt verkregen van enthousiaste vrijwilligers en – belangrijker nog – toekomstige nieuwe bestuursleden. Het betreft hier het grote kinderfeest op het Gowthorpeplein, de feestelijkheden rond het raadhuis waar de dit jaar gedecoreerde Barnevelders worden ontvangen en de Oldtimerrit die vanaf het parkeerterrein aan de Kapteynstraat vertrekt. Of de kramenmarkt in het centrum kans van slagen heeft hangt onder meer af van het beschikbaar komen van een marktmeester en de interesse van standhouders. Dit onderdeel van het programma wordt, onder auspiciën van de Oranjestichting door de Barneveldse Middenstandsvereniging georganiseerd. Daarnaast wordt gedacht aan een kleedjesmarkt rond het raadhuis zoals die ook tijden de Oud-Veluwsemarktdagen wordt gehouden.

Het huidige bestuur van de Oranjestichting stelt zich voor om nieuwe kandidaatsbestuursleden dit jaar intensief te begeleiden en aan de hand van een al eerder opgesteld draaiboek wegwijs te maken in de organisatie van Koningsdag zodat die dag vanaf 2023 door een nieuw en enthousiast team kan worden georganiseerd. Belangstellenden kunnen zich voor het vervullen van vrijwilligerswerk of een bestuurstaak (voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene maar taak gebonden bestuursleden) melden bij de huidige secretaris door het zenden van een mailtje naar: secretaris@oranjestichtingbarneveld.nl