Foto’s Oldtimerrit 2023 nu online

Klik snel hier voor de foto’s van de oldtimers die hebben deelgenomen aan de Koningsrit 2023 die dit jaar de gemeentegrenzen van Barneveld volgde en langs maar liefst 5 molens voerde met een lengte van ongeveer 75 km.

Koningsdag Barneveld ‘is rond’; oproep vrijwilligers en donaties

BARNEVELD Bijna drie weken voor Koningsdag heeft de Oranjestichting Barneveld het programma voor woensdag 27 april zo goed als rond. Wel doet het bestuur een dringende herhaalde oproep voor vrijwilligers, onder meer om Oekraïense kinderen een mooie dag te bezorgen. Ook financiële bijdragen zijn zeer welkom.

Het Gowthorpeplein is op Koningsdag weer de plek voor een groot kinderfeest. ,,Er staan springkussens en hindernisbanen waar de jeugd tot en met 12 jaar zich kan uitleven. Daarnaast wordt nog gewerkt aan een mogelijk extra attractie.’’

KLEEDJESMARKT De kramenmarkt maakt dit jaar plaats voor een kleedjesmarkt, die als een kleurig lint door het centrum wordt uitgelegd, meldt de Oranjestichting. ,,Zowel kinderen als volwassenen kunnen deelnemen. De organisatie berust bij de Barneveldse Middenstands Vereniging (BMV).’’ 

OLDTIMERS Ook de Oldtimerrit wordt verreden. Er is een rit uitgezet van 75 kilometer, die de deelnemers langs vijf molens voert. ,,Wilt u meedoen? Meld u zich dan aan bij ons secretariaat: secretaris@oranjestichtingbarneveld.nl.’’ 

KONINGSCONCERT De jaarlijkse aubade voor het oude raadhuis vervalt dit jaar. ,,Omdat het gemeentebestuur ook alle gedecoreerden uit de afgelopen ‘coronajaren’ wilde uitnodigen, wordt uitgeweken naar het Schaffelaartheater. Daar krijgen de genodigden na ontvangst en een welkomstwoord van burgemeester Jan Luteijn een Koningsconcert aangeboden door het Barnevelds Philharmonisch Orkest. Dit zal tot het middaguur duren.’’

OEKRAÏENSE KINDEREN ,,Zoals het er nu naar uitziet worden de Oekraïense kinderen vanuit De Glind per bus naar het Hulpverleningscentrum gebracht, waar de brandweer van alles zal doen om hen bezig te houden’’, aldus de Oranjestichting.

Daarna vertrekken ze met een bus naar het kinderfeest op het Gowthorpeplein en rond half drie vertrekken ze weer naar De Glind. ,,Van alle overige in de gemeente verblijvende Oekraïense kinderen hopen en verwachten we dat zij door particulieren naar het Hulpverleningscentrum en daarna naar het dorpscentrum worden gebracht’’, meldt het bestuur.

OPROEP Na een eerdere oproep, onder meer in de Barneveldse Krant, hebben zich al nieuwe vrijwilligers gemeld, maar dat zijn er nog lang niet genoeg. ,,Zeker vanwege de broodnodige begeleiding van onze Oekraïense kinderen.’’ 

Daarnaast komt volgens de Oranjestichting ook de bodem van de ‘schatkist’ in zicht. ,,Twee coronajaren kon er geen beroep op de vrijgevigheid van de Barnevelders worden gedaan en ook de bedrijven hadden het moeilijk. Daarnaast overleden nogal wat trouwe donateurs of verhuisden zij naar elders. Een vrijwillige financiële bijdrage op bankrekeningnummer NL66 ABNA 084.86.40.829 ten name van Oranjestichting Barneveld is meer dan welkom. Ook zaken in natura voor onze Oekraïense gasten en onze vrijwilligers zouden ons erg helpen om er, voor zover dat natuurlijk mogelijk is, ook voor hen tóch een beetje een feestelijke dag van te maken.’’

Het complete programma voor Koningsdag 2022 wordt donderdag 21 april gepubliceerd in de Barneveldse Krant en staat natuurlijk op onze website: www.oranjestichtingbarneveld.nl  

Aanmelden Oldtimerrit

Bij voldoende deelname zal er dit jaar weer een oldtimerrit worden georganiseerd. De rit, die inmiddels is uitgezet, voert door de gemeente Barneveld over een totale lengte van ongeveer 75km. Het thema is dit jaar: molens.
Opgeven voor de rit kan door een mail te sturen naar: secretaris@oranjestichtingbarneveld.nl

 

Koningsdag wordt ook een feestje voor Oekraïense kinderen

Oranjestichting Barneveld heeft het plan opgevat om op Koningsdag – woensdag 27 april – Oekraïense kinderen die in De Glind verblijven, uit te nodigen voor de kinderfestiviteiten en kleedjesmarkt in het dorp. Dat plan valt of staat echter met voldoende vrijwilligers. ,,We willen heel graag iets voor deze kinderen betekenen, maar dan hebben we wel extra handjes nodig.’’

Dat zegt voorzitter Gerjan Crebolder van de Oranjestichting. ,,Momenteel bestaat onze club uit vijf vrijwilligers, maar willen we deze kinderen op deze feestelijke dag opvangen en begeleiden, dan denk ik eerder aan zo’n tachtig vrijwilligers.’

Het plan zelf is al redelijk concreet. ,,We willen ‘s ochtends op Koningsdag met een bus de ongeveer vijftig tot zeventig Oekraïense kinderen vanuit De Glind ophalen. Die bus is zelfs al geregeld’’, zegt Crebolder. Ook Oekraïense kinderen die op andere plekken in de gemeente worden opgevangen, zijn van harte welkom. ,,Het is nog lastig in te schatten hoeveel kinderen er tegen die tijd in de gemeente zullen zijn, we gaan nu even uit van maximaal honderd.’’

Enkele ouders die goed Engels of Duits spreken, gaan als begeleiders mee, zegt Crebolder. ,,En ik heb zelfs al een paar tolken geregeld die Russisch spreken, dus ook dat moet goed komen. Wat ik nog mis is de begeleiding vanuit Barnevelders tijdens deze dag.’’ De kinderen komen rond 10.30 uur aan en vertrekken rond 14.30 uur weer. ,,Ze zijn welkom op het Gowthorpeplein, waar dan de kinderspelen worden gehouden en waarvoor we inmiddels een extra springkussen hebben kunnen regelen. En ze kunnen rondkijken op de grote kleedjesmarkt in het dorp.’’ Lunchpakketjes zijn deels al geregeld via een bedrijf uit Nunspeet. 

Om Koningsdag voor deze kinderen een extra feestelijk tintje te geven, roept de Oranjestichting Barnevelders op om, naast de Nederlandse driekleur, ook de blauw-gele vlag van Oekraïne uit te hangen. ,,De kinderen krijgen ook een key-cord met een legitimatiepasje, in de kleuren blauw-geel. We zoeken dus nog extra vrijwilligers, liefst ook mensen die Engels of Duits spreken, om deze activiteit op Koningsdag mogelijk te maken.’’

Mensen die aan dit plan mee willen helpen, kunnen zich bij de Oranjestichting melden via mailadres secretaris@oranjestichtingbarneveld.nl 
De stichting zoekt ook nog naar extra financiële ondersteuning om dit initiatief mogelijk te maken.

Los van de kinderspelen en de kleedjesmarkt staat dit jaar ook de oldtimerrit op Koningsdag op de agenda.

Viering Koningsdag onzeker. Bestuur Oranjestichting zoekt dringend nieuwe leden

BARNEVELD. Na twee jaar Koningsdag niet uitbundig te hebben kunnen vieren werd afgelopen week duidelijk dat de coronamaatregelen zodanig worden versoepeld dat de komst van veel publiek naar het centrum van Barneveld op 27 april hoogstwaarschijnlijk weer mogelijk zal zijn. Dat stelde het bestuur voor grote problemen. Vanwege de grote onzekerheden en de daarmee gepaard gaande financiële risico’s was het onmogelijk om op voorhand belangrijke afspraken te maken en contracten af te sluiten. Daar komt nog bij dat het in de afgelopen jaren vrijwel alle leden volgens de statuten van de Oranjestichting voor aftreden in aanmerking kwamen. Omdat men dat pas direct na een ‘normale’ Koningsdag had willen doen werd dat twee jaar opgeschoven waardoor er nu een groot probleem is ontstaan. Weliswaar is de gemeente Barneveld bereid om alles in het werk te stellen de vergunning alsnog te verlenen maar daarmee is men er nog niet.

Zoals het er nu naar uit ziet zouden in elk geval drie onderdelen van het traditionele dagprogramma kunnen doorgaan mits hiervoor hulp wordt verkregen van enthousiaste vrijwilligers en – belangrijker nog – toekomstige nieuwe bestuursleden. Het betreft hier het grote kinderfeest op het Gowthorpeplein, de feestelijkheden rond het raadhuis waar de dit jaar gedecoreerde Barnevelders worden ontvangen en de Oldtimerrit die vanaf het parkeerterrein aan de Kapteynstraat vertrekt. Of de kramenmarkt in het centrum kans van slagen heeft hangt onder meer af van het beschikbaar komen van een marktmeester en de interesse van standhouders. Dit onderdeel van het programma wordt, onder auspiciën van de Oranjestichting door de Barneveldse Middenstandsvereniging georganiseerd. Daarnaast wordt gedacht aan een kleedjesmarkt rond het raadhuis zoals die ook tijden de Oud-Veluwsemarktdagen wordt gehouden.

Het huidige bestuur van de Oranjestichting stelt zich voor om nieuwe kandidaatsbestuursleden dit jaar intensief te begeleiden en aan de hand van een al eerder opgesteld draaiboek wegwijs te maken in de organisatie van Koningsdag zodat die dag vanaf 2023 door een nieuw en enthousiast team kan worden georganiseerd. Belangstellenden kunnen zich voor het vervullen van vrijwilligerswerk of een bestuurstaak (voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene maar taak gebonden bestuursleden) melden bij de huidige secretaris door het zenden van een mailtje naar: secretaris@oranjestichtingbarneveld.nl