Word donateur

De Oranjestichting doet er alles aan de oranje activiteiten in Barneveld levend te houden. Elk jaar organiseert zij een leuke Koningsdag voor heel Barneveld.

De Oranjestichting steunt ook de dodenherdenking op 4 mei. De stichting vindt het belangrijk dat ook deze activiteit blijft bestaan, om niet te vergeten dat veel mensen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

Als u het ook belangrijk vindt dat de Oranjestichting dit alles steunt, willen wij u vragen “Bedrijfsdonateur” te worden. Meldt u nu aan als donateur! U ontvangt spoedig na aanmelding een bevestiging van de Oranjestichting.

U kunt zich aanmelden bij de secretaris van de Oranjestichting Barneveld. Stuur een email met uw naam, adres en het bedrag dat u per jaar wilt doneren aan: secretaris@oranjestichtingbarneveld.nl

Wilt u graag doneren zonder aanmelden dat kan ook!
Maak uw donatie over op rek nr:NL 66 ABNA 084.86.40.829 t.n.v Oranje stichting Barneveld.

Uw donatie wordt zeer op prijs gesteld!