FOTOWEDSTRIJD ‘van troonopvolger tot majesteit’

Let op: Initiatief is van de Oranjebond

Bron: www.oranjebond.nl

Heeft u in uw leven een ontmoeting gehad met één van onze vorstinnen en/of onze toekomstige koning, en heeft u daar een foto van vergezeld van een korte toelichting, stuurt u ons dan die toe!
Graag duidelijk uw naam en postadres/e-mail adres vermelden.
Alle foto’s en verhalen worden gelezen en gearchiveerd, enkele foto’s zullen door een deskundige jury uit het totaal gekozen worden om verwerkt te worden in een bijlage van ons komend jaarboek.
Startdatum: 31 januari 2013
Sluitingsdatum: 31 oktober 2013

Mailadres: secretariaat@oranjebond.nl

Postadres: Weidsteeg 173 4102 AC Culemborg.

Van heel oud, tot heel jong worden uitgedaagd.

Foto’s en verhalen waarvan?

Van stad, streek en regiobezoeken, van Koninginnedagen,
4 mei herdenkingen, 5 mei vieringen, officiële/werk bezoeken…..
Duik in uw archief en stuur uw mooiste herinnering!