Koningsdag 2020?

De kans is groot dat Barneveld het dit jaar vanwege de gezondheidsrisico’s door het coronavirus zonder de viering van Koningsdag moet doen. ,,We hebben nog geen besluit genomen, maar eerlijk gezegd heb ik er een hard hoofd in.”
,,Het zou zo maar kunnen dat Koningsdag op maandag 27 april in Barneveld niet veel meer inhoudt dat het uithangen van de nationale driekleur”, vreest voorzitter Gerjan Crebolder van Oranjestichting Barneveld. Het evenement is officieel nog niet afgelast. ,,Maar de zaken die we nu in gang zouden zetten ter voorbereiding, zoals het verspreiden van sponsorbrieven, laten we nu even achterwege. En we geven bij iedereen aan dat ze er serieus rekening mee moeten houden dat Koningsdag dit jaar niet door zal gaan. Verder wachten we de ontwikkelingen nog even af.”

Oranjestichting Barneveld verwacht maandag 6 april duidelijkheid te kunnen geven. Tegen die tijd zal ook landelijk helder zijn hoe het zit met de viering van Koningsdag.

Viering Koningsdag 2019 in Barneveld als vanouds!

Ofschoon het er even op leek dat er tijdens Koningsdag 2019 geen activiteiten door de Oranjestichting zouden worden georganiseerd, is dat, dankzij een organisatieverandering, gelukkig niet het geval. Het onderdeel dat in de voorafgaande jaren de meeste problemen opleverde: de vrijmarkt en ook de horeca-activiteiten in het centrum van het dorp, worden vanaf nu gecoördineerd door de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV), in samenwerking met enkele mensen uit het Comité Oud-Veluwse Markt (OVM). De eindverantwoording blijft echter bij de Oranjestichting. De organisatie van Koningsdag 2019 wordt ondersteund door de gemeente Barneveld. Zoals gelukkig te doen gebruikelijk bestaat het programma uit de altijd drukbezochte Kinderspelen op het Gowthorpeplein, de aubade voor de gedecoreerden voor het Raadhuis, de vrijmarkt in het centrum van het dorp en allerlei extra, door de lokale horecaondernemers te organiseren activiteiten en tenslotte de inmiddels welbekende rit voor Oldtimer-auto’s en -motoren vanaf het parkeerterrein aan de Kapteynstraat. Voor de aanvangstijden en dergelijke verwijzen wij u graag naar onze website en naar de publicaties in de Barneveldse Krant. Ondanks het feit dat het koningspaar dit jaar Amersfoort als ‘verjaardagsstad’ heeft uitverkoren, hopen we toch dat het in het centrum van Barneveld op zaterdag, 27 april weer gezellig druk gaat worden.

Vrijwilligers

Voor al die activiteiten hebben wij echter nog extra vrijwilligers nodig! Daarvoor doen we graag een beroep op onze inwoners. Iedereen is dol op een feest maar aangezien we de kosten laag moeten houden, wordt deze dag geheel door vrijwilligers voorbereid en vervolgens begeleid. Bent u bereid om een keer de handen voor uw medeburgers uit de mouwen te steken, geef u dan op via het e-mailadres:secretaris@oranjestichtingbarneveld.nl. U doet er ons en hen een groot plezier mee!

Financiën

De organisatie van Koningsdag wordt vrijwel geheel bekostigd uit vrijwillige bijdragen door sponsors en donateurs. Met name die laatste groep bestaat het steeds meer vergrijzende deel van onze bevolking. De bodem van onze ‘schatkist’ komt langzaam maar zeker in zicht. Zoals het nu gaat vrezen we dat er over een jaar of vijf geen activiteiten meer georganiseerd kunnen worden. Ook nieuwe donateurs – bij een minimumbedrag denken we aan € 12,50 – zijn van harte welkom. Ook daarvoor kunt u zich opgeven bij het secretariaat. Dat kan ook zonder opgave op rek.nr. NL 66 ABNA 084.86.40.829 t.n.v Oranje stichting Barneveld. Graag tot ziens op zaterdag, 27 april aanstaande en nu maar duimen voor mooi weer!

Koningsdag 2018 staat voor de deur!

Over een kleine maand is het zover: Koningsdag 2018. De Oranjestichting Barneveld heeft haar programma klaar en de vrijwilligers staan in de startblokken om er voor u weer een fijne dag van te maken. Traditioneel staan er op het Gowthorpeplein en nu ook weer op het Raadhuisplein, opblaasbare springkussens, glijbanen en dergelijke opgesteld met een draaimolen, een poffertjeskraam en wat niet al. In het centrum wordt het hopelijk weer lekker druk tijdens de grote Vrijmarkt en vanaf het parkeerterrein aan de Kapteynstraat starten om een uur of elf weer tientallen oude auto’s, motoren en vrachtwagens voor een prachtige rit over de Veluwe. Om 10.00 uur vindt voor het raadhuis de traditionele aubade voor de gedecoreerden plaats; dit jaar voor de inwoners van de buitendorpen van onze gemeente. Hopelijk wordt het muziekgezelschap ook nu weer gevolgd door een kleurrijke stoet versierde fietsen; een optocht waarmee verleden jaar een aanzet werd gegeven. Tenslotte kunt u zich of uw familie en kennissen trakteren bij een van de horecagelegenheden in het dorp die extra uitpakken met feestelijke muziek op hun terrassen.

Voor de vrijmarkt en de oldtimerrit – hopelijk nemen er dit jaar wat meer vrachtwagens aan deel – kunt u zich, liefst voor 10 april aanstaande, aanmelden via info@oranjestichtingbarneveld.nl Dat geldt ook voor deelname aan de straatversierwedstrijd waaraan verleden jaar door maar liefst zeven straten werd deelgenomen. Daar mogen er overigens nog veel meer bijkomen! In verband met de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid voor hulpvoertuigen worden er door de gemeente wel eisen gesteld aan de plaatsing van eventuele erepoorten. Houdt u daar alstublieft rekening mee! Oh ja, ‘zonder vrijwilligers staat alles stil’ en dat geldt overigens ook voor de slinkende stichtingskas. Geef u op als vrijwilliger; al is het maar voor één jaar! Tijdens Koningsdag wordt er door onze stichting gecollecteerd en sinds een paar weken vindt u in veel winkels ook de oranje spaarvarkentjes waarin u uw gift kunt stoppen!Graag tot vrijdag 27 april. Het belooft, met steeds meer winkels die gewoon open zijn, gezellig druk te worden in ‘bruisend Barneveld’!

Een Koningsdag met een gouden randje!

Op vrijdag 27 april a.s. wordt in Barneveld, net zoals in de overige dorpen van onze gemeente, Koningsdag gevierd. De Oranjestichting Barneveld heeft onlangs besloten om het al enkele jaren succesvol gebleken dagprogramma zoveel mogelijk te handhaven. De attracties voor kinderen op het Gowthorpeplein bijvoorbeeld en ook de kleedjesmarkt in het centrum. Dat geldt ook voor de (muzikale) activiteiten nabij een paar Barneveldse horecaondernemingen en de rit voor oldtimers die vanaf het parkeerterrein aan de Kapteynstraat zal plaatsvinden en waarvoor zich jaarlijks steeds meer deelnemers aanmelden. Maar natuurlijk hopen we op een grote verscheidenheid aan automerken en wellicht nog wat meer fraai gerestaureerde vrachtwagens dan verleden jaar aan de rit deelnamen.

De wedstrijd ‘welke straat is het mooist versierd’ bleek verleden jaar een groot succes, niet in het minst in de nieuwbouwwijken waar door de gezamenlijke inspanningen buren elkaar leerden kennen. Ook nu geldt weer dan er minstens tien straten aan de wedstrijd moeten meedoen wil dit onderdeel van Koningsdag doorgang kunnen vinden. Kortom: zet ‘m op Barnevelders’!!!!

De wedstrijd ‘fietsversieren’ werd verleden jaar voor het eerst gehouden en we mochten daarvoor helaas slechts zes deelnemers begroeten. Hopelijk doen er dit jaar wat meer kinderen aan mee zodat er een lang lint van fraai versierde fietsen achter het muziekgezelschap ‘De Harmonie’ aan door het dorp kan trekken. Natuurlijk geven ze dan acte de presence tijdens de aubade voor de gedecoreerden bij het Raadhuis.

Daarnaast worden eigen initiatieven vanzelfsprekend toegejuicht. Wat dacht u van een straatontbijt indien u toch van plan bent om uw straat feestelijk te versieren? Dat gebeurde afgelopen jaar al in de Van Lennepstraat waar iedereen ’s morgens gezellig samen koffie heeft gedronken.

Het overgrote deel van het programma wordt in goede banen geleid door tientallen vrijwilligers. Het blijkt de laatste jaren wat moeilijk om hiervoor voldoende mensen te vinden; ze willen immers zelf ook Koningsdag vieren. Toch wordt het bijzonder op prijs gesteld als u zich eens een jaar (of meer natuurlijk!) beschikbaar zou willen stellen om al die activiteiten voor anderen te begeleiden. We kunnen u verzekeren dat het dan nog steeds een prachtige dag zal blijken te zijn.

Ondanks de zeer welkome financiële bijdrage van de gemeente Barneveld dit jaar valt het niet mee om telkens weer de eindjes weer aan elkaar te knopen. Binnenkort vallen er dan ook bij onze vaste contribuanten en een aantal Barneveldse ondernemingen een brief in de bus met het verzoek om een bijdrage. Natuurlijk kunnen die ook een programmaonderdeel sponsoren zoals de opblaasattracties op het Gowthorpeplein of de te maken onkosten voor de muzikale omlijsting van de dag. Daarnaast zullen er op de toonbanken in veel winkels weer de oranje varkentjes te vinden zijn die hopelijk met wisselgeld gespekt worden om de kas wat extra te vullen.

Met alle vrijwilligers en hopelijk voldoende geld in kas hopen we er dit jaar weer een geweldige dag van te maken! U bent op vrijdag 27 april weer van harte welkom in het centrum van ‘Bruisend Barneveld’.

Namens het bestuur van de Oranjestichting Barneveld, Gerjan Crebolder (voorzitter)