Een Koningsdag met een gouden randje!

Op vrijdag 27 april a.s. wordt in Barneveld, net zoals in de overige dorpen van onze gemeente, Koningsdag gevierd. De Oranjestichting Barneveld heeft onlangs besloten om het al enkele jaren succesvol gebleken dagprogramma zoveel mogelijk te handhaven. De attracties voor kinderen op het Gowthorpeplein bijvoorbeeld en ook de kleedjesmarkt in het centrum. Dat geldt ook voor de (muzikale) activiteiten nabij een paar Barneveldse horecaondernemingen en de rit voor oldtimers die vanaf het parkeerterrein aan de Kapteynstraat zal plaatsvinden en waarvoor zich jaarlijks steeds meer deelnemers aanmelden. Maar natuurlijk hopen we op een grote verscheidenheid aan automerken en wellicht nog wat meer fraai gerestaureerde vrachtwagens dan verleden jaar aan de rit deelnamen.

De wedstrijd ‘welke straat is het mooist versierd’ bleek verleden jaar een groot succes, niet in het minst in de nieuwbouwwijken waar door de gezamenlijke inspanningen buren elkaar leerden kennen. Ook nu geldt weer dan er minstens tien straten aan de wedstrijd moeten meedoen wil dit onderdeel van Koningsdag doorgang kunnen vinden. Kortom: zet ‘m op Barnevelders’!!!!

De wedstrijd ‘fietsversieren’ werd verleden jaar voor het eerst gehouden en we mochten daarvoor helaas slechts zes deelnemers begroeten. Hopelijk doen er dit jaar wat meer kinderen aan mee zodat er een lang lint van fraai versierde fietsen achter het muziekgezelschap ‘De Harmonie’ aan door het dorp kan trekken. Natuurlijk geven ze dan acte de presence tijdens de aubade voor de gedecoreerden bij het Raadhuis.

Daarnaast worden eigen initiatieven vanzelfsprekend toegejuicht. Wat dacht u van een straatontbijt indien u toch van plan bent om uw straat feestelijk te versieren? Dat gebeurde afgelopen jaar al in de Van Lennepstraat waar iedereen ’s morgens gezellig samen koffie heeft gedronken.

Het overgrote deel van het programma wordt in goede banen geleid door tientallen vrijwilligers. Het blijkt de laatste jaren wat moeilijk om hiervoor voldoende mensen te vinden; ze willen immers zelf ook Koningsdag vieren. Toch wordt het bijzonder op prijs gesteld als u zich eens een jaar (of meer natuurlijk!) beschikbaar zou willen stellen om al die activiteiten voor anderen te begeleiden. We kunnen u verzekeren dat het dan nog steeds een prachtige dag zal blijken te zijn.

Ondanks de zeer welkome financiële bijdrage van de gemeente Barneveld dit jaar valt het niet mee om telkens weer de eindjes weer aan elkaar te knopen. Binnenkort vallen er dan ook bij onze vaste contribuanten en een aantal Barneveldse ondernemingen een brief in de bus met het verzoek om een bijdrage. Natuurlijk kunnen die ook een programmaonderdeel sponsoren zoals de opblaasattracties op het Gowthorpeplein of de te maken onkosten voor de muzikale omlijsting van de dag. Daarnaast zullen er op de toonbanken in veel winkels weer de oranje varkentjes te vinden zijn die hopelijk met wisselgeld gespekt worden om de kas wat extra te vullen.

Met alle vrijwilligers en hopelijk voldoende geld in kas hopen we er dit jaar weer een geweldige dag van te maken! U bent op vrijdag 27 april weer van harte welkom in het centrum van ‘Bruisend Barneveld’.

Namens het bestuur van de Oranjestichting Barneveld, Gerjan Crebolder (voorzitter)

Bevrijdingsconcert als afsluiting

Barneveld – Een bevrijdingsconcert door het Barnevelds Philharmonisch Orkest sluit op 5 mei de twee herdekingsdagen feestelijk af. Het programma voor 5 mei is dit jaar voller dan ooit. Om omstreekst 12:30 arriveren de ouder legervoertuigen op het Raadhuisplein waar een uur later de burgemeester Van Dijk het vanuit Wageningen door een estafetteploeg meegebrachte bevrijdingsvuur in ontvangst zal nemen. Om 15:00 uur begint op dat zelfde Raadhuisplein een muzikaal optreden van ‘Nona Sapura’. De militaire voertuigen maken vanaf 16:00 uur een rondrit door de winkelstraten. Vanaf 17:30 uur treden er nabij de horecaterassen in het centrum tot 19:30 uur maar liefst zes verschillende singer-song-writers op. Vanaf 20:30 geeft het Barneveldse Philharmonisch Orkest met als solisten Marrit Elzinga en Harrie van Grinsven, een bevrijdingsconcert op het Raadhuisplein. Voor hen die een zitplaats nodig hebben staan 150 stoelen gereed.

Juryrapport Straatprijs

 

 

 

Kraaikoplaan. Opnieuw was dit jaar de Kraaikoplaan in de nieuwe woonwijk Veller van de partij. Met dank aan de gemeente Barneveld voor de huisnummerring was achter elk cijfer het woordje ‘jaar’ geplakt met bovendien een foto uit dat jaar. Bij nummer 50 hing een amechtige skiër tegen een sleetje. Bij elk huis stond een oranje ‘haantjepik’ op een stokje, de huizen waren versierd en aan het begin en einde stond een soort welkomstbord. In de straat zelf konden kinderen koekhappen, blikjes gooien, noem maar op. Tijdens de ontvangst door het ‘inrichtend comité’, zoals zoiets door onze Belgische buren wordt genoemd, verschenen plotseling onze koning en koningin op het balkon van nummer 48 – 50 had geen balkon – om ons, samen met de prinsesjes hartelijk toe wuiven. Prachtig uitgevoerd!

Cannenburg. Deze wijk deed dit jaar voor her eerst mee en heir bestond de organisatie uit een aantal enthousiaste jongeren onder leiding van een buurtbewoonster die huis-aan-huis wat geld hadden ingezameld en om medewerking gevraagd. Dat resulteerde erin dat langs alle huizen een kleurig lint van rood-wit-blauw-oranje-vaantjes was gespannen en dat, waar het maar mogelijk was, vijftig ‘kaarsjes’ de bezoekers laten weten dat de koning vandaag Abraham heeft gezien. Dat laatste hield in dat hij 49 was geweest en daarvan getuigde de spandoeken aan het begin en het einde van de wijk: ‘Feest. De koning is 49 geweest!’

Amersfoortsestraat. De derde straat die de jury bezocht was de Amersfoortsestraat die elk jaar weer fraai versierd wordt waarbij getracht wordt er ook telkens een schepje bovenop te gooien. Dit jaar wemelde het bijvoorbeeld van de ‘Jan van Schaffelaar’tjes’, misschien wel een voorschotje op dit ‘Jan van Schaffelaarjaar’. Ook de tekst Willem 50 ontbrak natuurlijk niet, de erepoort was weer fraaier en om enkele lantaarnpalen waren kantelen geplaatst. Kortom: professioneler dan verleden jaar!. Helaas kan de ontvangst in de bar van Rinus Poot niet in de jurering worden meegenomen.

Van Lennepstraat. Ook deze straat deed dit jaar, gedeeltelijk, voor het eerst mee aan onze wedstrijd. Naar verluidt wordt dit stukje straat elkaar versierd en viert men samen feest. Dit jaar dacht men waarom doen we niet mee aan de wedstrijd? Een loffelijk streven. De portretten van Willem Aleander ontbraken niet, overal waren slingers met oranje vlaggetjes te zien en aankondigingen van het gezamenlijk koffiedrinken op Koningsdag vanaf half elf. Leuk en zeker een vermelding waard. Ga zo door Van Lennepstraat en graag tot volgend jaar.

Emmastraat/Nairacstraat/Prins Bernhardstraat. Een professionele nieuwkomer, zo beoordeelde de jury de deelname van deze straten aan de Stratenprijs. Een schitterende, verlichte erepoort met de portretten van koningin-moeder Emma tot en met Willem Alexander, portetten van de desbetreffende hoogheden aan de lantaarnpalen langs de betreffende straten – de Nairacstraat was tijdelijk tot Willem Alexanderstraat omgedoopt – het dorpsgolf dat er, natuurlijk met oranje ballen, kon worden gespeeld, alles leidt er toe dat we hier te maken hebben met een serieuze deelnemer. Dat zou nog moeilijk worden bij de jurering.

Kampstraat. Iedereen die afgelopen week over de burgemeester Kuntzelaan reed en even opzij keek, zag hem al staan, een goudkleurige, tegen een boom doorgeschoven caravan! Maandagavond bleek dat deze deel uitmaakte van de daar opgebouwde ‘Koninklijke camping’, compleet met extra tentjes voor de dochters, een nostalgische houten poepdoos met hartje in de deur, verwijzingsbordjes naar de dichtstbijzijnde attracties en sponsors, en natuurlijk alle versierde huizen langs de Kampstraat met extra banieren en wat niet al. Wat een werk en wat originaliteit.

De uitslag. Na langdurig beraad in een ons bekende drankgelegenheid waren we er rond elf uur ’s avonds uit. Alle deelnemers zwaaien wij van harte lof toe en enkelen wat extra’s. Tevens roepen we alle straten op om het volgend jaar weer mee te doen. Het levert ons dorp niet alleen mooie straten op maar ons allemaal ook gezelligere buurten waar de mensen elkaar wat beter leerden kennen en niet alleen van ‘hoi’ en ‘doei’ in het voorbijgaan bij het buitenzetten van de kliko of het uitlaten van de hond. We waren blij met de deelname van Cannenburg en de Van Lennepstraat en geven hun graag een eervolle vermelding. Willen de vertegenwoordigers daarvan even naar voren komen? Bedankt en graag tot volgend jaar. Daarna werd het moeilijk en zwaar voor de juryleden. Wie? Welke prijs? Na ampel beraad – ik kan het ook niet helpen dat zoiets zo wordt genoemd – waren we eruit. De derde prijs gaat naar de Amersfoortsestraat; al bijna een vaste prijswinnaar. En nu een verrassing: de Kraaikoplaan krijgt eveneens een derde prijs wegens een doordachte en mooi uitgevoerde straatversiering en speciale act. De tweede prijs gaat naar ….. de Emmastraat en omgeving. En nu mag u raden waar de eerste prijs dit jaar (weer) naar toe gaat… Gefeliciteerd: alle prijswinnaars

ontvangen een bbq-pakketten dat mede wordt gespronsord door Keurslager Joosten. Van harte gefeliciteerd!

Het programma voor de Koningsdag in Barneveld is rond!

 

Het programma voor Koningsdag 2017 van de Oranjestichting is rond. Op dinsdag 14 maart, hebben het bestuur en de coördinatoren de laatste puntjes op de i gezet. Voor het overgrote deel komt het inmiddels zo succesvolle programma overeen met dat van de voorafgaande jaren.

De kinderspelen op het Gowthorpeplein, de kleedjes- en kramenmarkt in het centrum en de muzikale activiteiten nabij een aantal horecagelegenheden blijven natuurlijk bestaan en eveneens vind er voor het raadhuis weer een door ‘De Harmonie’ te houden aubade plaats voor de gedecoreerden. Na afloop daarvan zal de prijs voor de mooiste ‘Oranjestraat’ worden uitgereikt. Verleden jaar deden er niet minder dan zeven straten aan de wedstrijd mee, dit jaar hopen we de tien te gaan halen! De winnaars krijgen een barbequeprijs.

Iets nieuws is de Fietsversierwedstrijd die dit jaar – speciaal ter gelegenheid van de 50-ste verjaardag van koning Willem-Alexander – wordt georganiseerd. Het is de bedoeling dat deze fietsen en bakfietsen letterlijk ‘achter de muziek aan’ een korte optocht door het dorp maken. Ook voor de winnaars daarvan is een prijsje beschikbaar terwijl voor alle deelnemers een attentie zal worden verzorgd.

Tenslotte hoopt ook Willem van Ginkel op veel deelname voor zijn oldtimerrit die weer om 11.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de Kapteynstraat van start zal gaan. Deelnemers aan de kleedjes- en kramenmarkt, voor de verkiezing van de mooiste Oranjestraat, de fietsversierwedstrijd kunnen zich voor 15 april aanmelden via de site van de Oranjestichting: info@oranjestichtingbarneveld.nl, de facebookpagina van de Oranjestichting Barneveld en het emailadres: g.crebolder@chello.nl. Enthousiaste bezitters van een oldtimerauto kunnen zich aanmelden via: oldtimerrit@onranjestichtingbarneveld.nl.

Het programma, met alle aanvangstijden zal in de Barneveldse Krant worden gepubliceerd en is te zien op de website.