Een Koningsdag met een gouden randje!

 

 

Op donderdag 27 april a.s. wordt in Barneveld, net zoals in de overige dorpen van onze gemeente, Koningsdag gevierd en dit jaar natuurlijk met een gouden randje! Koning Willem Alexander wordt immers vijftig en dat feit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Het al enkele jaren succesvol gebleken dagprogramma wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. De attracties voor kinderen op het Gowthorpeplein bijvoorbeeld en ook de kleedjesmarkt in het centrum. Dat geldt ook voor de (muzikale) activiteiten nabij een paar Barneveldse horecaondernemingen en de rit voor oldtimers die vanaf het parkeerterrein aan de Kapteynstraat zal plaatsvinden. We hopen natuurlijk op nog meer deelnemers dan verleden jaar en misschien wat meer verschillende merken. Ook fraai gerestaureerde vrachtwagens zijn natuurlijk van harte welkom. De wedstrijd ‘welke straat is het mooist versierd’ bleek verleden jaar een groot succes, niet in het minst in de nieuwbouwwijken waar door de gezamenlijke inspanningen buren elkaar leerden kennen. Ook nu geldt weer dan er minstens tien straten aan de wedstrijd moeten meedoen wil dit onderdeel van Koningsdag doorgang kunnen vinden. Kortom: zet ‘m op Barnevelders’!!!!

Voorts wordt gedacht aan het organiseren van een lekker ouderwetse wedstrijd ‘fietsversieren’ waarbij de deelnemers aan kunnen sluiten bij de korte optocht van de Barneveldse muziekvereniging ‘De Harmonie’ bij het brengen van de aubade voor de gedecoreerden bij het Raadhuis. Daarnaast worden eigen initiatieven vanzelfsprekend toegejuicht. Wat dacht u van een straatontbijt indien u toch van plan bent om uw straat feestelijk te versieren?

Het overgrote deel van het programma wordt in goede banen geleid door tientallen vrijwilligers. Het blijkt de laatste jaren wat moeilijk om hiervoor voldoende mensen te vinden; ze willen immers zelf ook Koningsdag vieren. Toch wordt het bijzonder op prijs gesteld als u zich eens een jaar (of meer natuurlijk!) beschikbaar zou willen stellen om al die activiteiten voor anderen te begeleiden. We kunnen u verzekeren dat het dan nog steeds een prachtige dag zal blijken te zijn.

Ondanks de zeer welkome financiële bijdrage van de gemeente Barneveld dit jaar valt het niet mee om telkens weer de eindjes weer aan elkaar te knopen. Zeer binnenkort vallen er dan ook bij onze vaste contribuanten en een aantal Barneveldse ondernemingen een brief in de bus met het verzoek om een bijdrage. Met alle vrijwilligers en hopelijk voldoende geld in kas hopen we er dit jaar weer een geweldige dag van te maken! U bent op donderdag 27 april van harte welkom in het centrum van ‘Bruisend Barneveld’.

Namens het bestuur van de Oranjestichting Barneveld, Gerjan Crebolder (voorzitter)

Bijschrift foto: De op het Gowthorpeplein opgestelde opblaasbare attracties trekken altijd veel jeugdig publiek.

Gedicht tijdens de dodenherdenking

VREDE

We riepen het na de grote wereldbrand
Eensgezind.. dit nooit meer
Maar telkens verloren we ons beperkte verstand
Nieuwe wreedheden volgden.. keer op keer

Sobibór.. Auschwitz.. de dodentrein
Reed ook door Parijs.. stopte op een Brusselse station
Raast door Syrië, brengt ondraaglijk leed en pijn
Waanzin en haat kennen immers geen pardon

Daarom blijven gedenkstenen staan
Niet alleen voor hen die ons ontvielen
Maar ook voor allen die nog een leven hebben te gaan
En voor hen die weigeren te knielen

Voor de misdaden tegen de menselijkheid
Die strijden.. voor een vredevolle aarde
Die strijden.. voor de wenselijkheid
Voor vervulling van de humane waarde

Gedenken voor de vrede
Doen we hier met ons allen samen
Zo zetten we telkens weer nieuwe schreden
Geïnspireerd door hen.. die omkwamen

Pas als we werkelijk hebben geleerd
Wanneer we écht.. leren vergeven
De naaste écht.. hebben geaccepteerd
Pas dan.. kunnen we ooit in vrede leven

© Marti Jansen
image

image

Gedicht gedecoreerden

Gedicht geschreven door Marti Jansen voor de gedecoreerden van Barneveld.

BEHAAGD

Het heeft Hare Majesteit behaagd
Tegenwoordig Zijne ook
Woorden die menigmaal klonken als vertraagd
Bracht menigeen even van de kook

De onwaarschijnlijke eer
Viel u allen hier ten deel
Want veelal was u in de weer
U werk bezorgde velen een brok in de keel

Gedecoreerden zijn het vlot
Die ons land drijvend houden
Onbezoldigd veelal doorgaand tot
Anderen het overnemen zouden

Daarom dank voor uw werk
Namens hen die het heeft verrijkt
In sport, dieren, zorg of kerk
Hadden mens en dier baat, zoals blijkt

Daarom hoop ik dat het u nu behaagt
Deze ochtend op dit gemeentehuis en bordes
Bent u namens alle burgers gevraagd
Als dank voor deze levensles

De meesten zullen het be-amen
Hoe dit alles de mens verrijkt
Niet het individu.. maar samen
Zorgt dat je de wereld anders bekijkt

Het is vol van waarde te weten
De betekenis die je kunt zijn
Zodat anderen niet worden vergeten
Al is een bijdrage subtiel en klein

Vrijwilliger te zijn is het grote goed
In een wereld waar het ego rond waart
het werk dat je met je hart doet
Wat nooit en te nimmer meer verjaart

Vrijmarkt

En natuurlijk is de Oranje Vrijmarkt ook dit jaar niet weg te denken.De vrijmarkt wordt traditioneel gehouden in het centrum van Barneveld. De kleedjes kunnen weer vanaf 7.00 uur neergelegd worden in de Jan van Schaffelaarstraat, Langstraat, Dijkje en Nieuwstraat. De opbouw van de kramen begint om 7.00 uur ‘s ochtends, waarna om 9.00 uur de verkoop van start gaat. Natuurlijk is er plek voor jong en oud en er zijn zowel grondplaatsen als kramen beschikbaar. Voor een kraam is het noodzakelijk dat particulieren of bedrijven zich van tevoren even aanmelden op de website van de Oranjestichting: Aanmelden Vrijmarkt

 

Kampstraat is Oranjestraat 2015

Van harte gefeliciteerd! Zij hebben een straat bbq voor de hele straat gewonnen van Keurslagerij Joosten.
2e prijs: Amersfoortsestraat | 150 Koningsburgers van Keurslagerij Joosten
3e prijs: Koekoeksstraat | 100 Koningsburgers van Keurslagerij Joosten

30A15937-AE70-44F6-8A12-398A915D7A46