Adverteren op groot scherm op het Gowthorpeplein

Op het Gowthorpeplein wordt op deze historische Koninginnedag (het is immers de laatste!) een groot scherm geplaatst, zodat de uitzending vanuit Amsterdam live te volgen is voor alle Barnevelders. Ondernemers wordt de mogelijkheid geboden om tussen 11.00 tot 14.00 een advertentie te plaatsen op dit scherm. Een mooie manier om uw onderneming onder de aandacht te brengen van een groot publiek! Meer informatie hierover is verkrijgbaar via jeroen@woudgraaf.nl.

Basisscholen maken kunstwerk voor nieuwe koning

Jarenlang was het op Koninginnedag traditie in Barneveld: een vrolijke optocht van basisschoolkinderen en verenigingen. Dit jaar zijn de basisscholen uitgenodigd voor het maken van een kunstwerk om een droom voor de nieuwe koning uit te beelden. Oranjestichting Barneveld heeft de scholen hierover schriftelijk benaderd.

 

,,Het zal wel even wennen zijn voor de basisscholen dat we dit jaar geen optocht organiseren’’, aldus Jeroen Woudenberg van de Oranje Stichting. ,,Maar er zit een praktische reden achter. De optocht valt tegelijkertijd met de live uitzending op tv om tien uur. De vraag is dan hoeveel mensen er komen kijken. Het is een historisch moment, ik verwacht dat mensen massaal achter de buis gaan zitten om dit mee te maken. ’s Middags een optocht zou dan wellicht nog een optie zijn, maar dan zit je weer met de kinderspelen op het Gowthorpeplein. Ook voor tienen is geen optie omdat de optocht dan om half negen moet beginnen. Gelet op de opsteltijd, leek ons dat geen reële optie. Vandaar dat we hebben besloten om dit jaar de optocht niet door te laten gaan.’’

 

Het idee om basisscholen uit te nodigen voor het maken van kunstwerken is voortgekomen uit het initiatief van Het Nationaal Comité Inhuldiging, dat ervoor wil zorgen dat alle Nederlanders het historische moment op 30 april samen vieren. ‘Mijn droom voor ons land: inspiratie voor onze Koning’ is daarom het motto. In het kader van dit initiatief daagt de Oranjestichting Barneveld iedere basisschool in Barneveld uit om per groep een kunstwerk te maken. ,,Het kan van alles zijn.’’, legt Jeroen uit. ,,Een schilderij, een beeld, een abstract kunstwerk en ga zo maar door. De opdracht is om een droom voor de koning uit te beelden. De enige spelregel is dat het kunstwerk maximaal 1 meter breed is en maximaal 3 meter hoog.’’

 

De school kiest de drie beste kunstwerken uit, die vervolgens mogen meedoen aan de wedstrijd. Deze kunstwerken worden samen met de kunstwerken van andere basisscholen op 30 april op het Gowthorpeplein tentoongesteld. Een deskundige jury bepaalt welke drie kunstwerken in de prijzen vallen. ,,En uiteindelijk wordt er één kunstwerk gekozen, dat we ook écht gaan aanbieden aan de nieuwe koning’’, aldus Jeroen. ,,Dat is natuurlijk heel speciaal. We gaan er van uit dat basisschoolkinderen er met vol enthousiasme aan mee zullen doen.’’

 

Vragen? Bel even met de Oranjestichting Barneveld (06-38508132) of stuur een e-mail naar secretaris@oranjestichtingbarneveld.nl

FOTOWEDSTRIJD ‘van troonopvolger tot majesteit’

Let op: Initiatief is van de Oranjebond

Bron: www.oranjebond.nl

Heeft u in uw leven een ontmoeting gehad met één van onze vorstinnen en/of onze toekomstige koning, en heeft u daar een foto van vergezeld van een korte toelichting, stuurt u ons dan die toe!
Graag duidelijk uw naam en postadres/e-mail adres vermelden.
Alle foto’s en verhalen worden gelezen en gearchiveerd, enkele foto’s zullen door een deskundige jury uit het totaal gekozen worden om verwerkt te worden in een bijlage van ons komend jaarboek.
Startdatum: 31 januari 2013
Sluitingsdatum: 31 oktober 2013

Mailadres: secretariaat@oranjebond.nl

Postadres: Weidsteeg 173 4102 AC Culemborg.

Van heel oud, tot heel jong worden uitgedaagd.

Foto’s en verhalen waarvan?

Van stad, streek en regiobezoeken, van Koninginnedagen,
4 mei herdenkingen, 5 mei vieringen, officiële/werk bezoeken…..
Duik in uw archief en stuur uw mooiste herinnering!

Koninginnedag gewoon op 30 april

BARNEVELD – Barneveld viert Koninginnedag dit jaar gewoon op dinsdag 30 april. De kroning van prins Willem-Alexander is in het centrum live te volgen op een groot scherm, gelijktijdig met de diverse Koninginnedagactiviteiten.

Dat meldt het bestuur van Oranjestichting Barneveld. Oranjeverenigingen in heel Nederland verkeerden lange tijd in onzekerheid omdat de troonswisseling dit jaar op Koninginnedag plaatsvindt. ,,Een historisch moment dat iedereen natuurlijk op tv wil zien. Daar moesten we rekening mee houden bij het plannen van onze activiteiten. Nu de RVD het programma rond de kroning bekend heeft gemaakt, konden we eindelijk aan de slag met ons Barneveldse programma”, meldt voorzitter Karelien Druijff.

In grote lijnen zijn de activiteiten voor dit jaar bekend. De traditionele Oranjevrijmarkt (9.00uur-16.00 uur) in de winkelstraten staat wegens groot succes opnieuw op het programma. De horeca van Barneveld zorgt voor een feestelijke dag met terrassen en live-muziek. Bovendien is er veel te doen op het Gowthorpeplein (10.00-17.00 uur). Daar kunnen kinderen zich uitleven op diverse attracties van Skippy Rent. Momenteel wordt uitgezocht of het mogelijk is om een lunchconcert te organiseren.

Op het plein staat tevens een groot scherm opgesteld waarop de kroning te volgen is. Dit scherm wordt mede beschikbaar gesteld door de Barneveldse Middenstands Vereniging. Druijff: ,,Kinderen kunnen dus lekker spelen, terwijl ouders niets hoeven te missen van de troonswisseling. Er komt een horecaterras op het plein en er is muziek. Zo maken we er een gezellig feest van voor jong en oud.”

In verband met de kroning gaat de optocht dit jaar niet door. ,,De optocht zou precies tegelijk starten met de abdicatie en de toespraak op het bordes. We zouden het niet leuk vinden als ouders moeten kiezen en kinderen door een half lege straat rijden. Bovendien is er weinig voorbereidingstijd meer over voor scholen. Die starten normaal al in december met het maken van de versiering voor de wagens”, verklaart Druijff.

Om de basisscholen toch bij Koninginnedag te betrekken is een alternatief bedacht. De Oranjestichting Barneveld roept klassen op om samen een kunstwerk te maken voor Willem-Alexander en Maxima. De kunstwerken worden op Koninginnedag tentoongesteld op het Gowthorpeplein en een deskundige jury kiest het mooiste werk uit. Druijff: ,,We gaan proberen dat kunstwerk ook echt aan te bieden bij de nieuwe koning en koningin. En voor de winnende klas komt er natuurlijk een prijs. De scholen worden binnenkort geïnformeerd over dit initiatief.”

Koninginnedag kende vorig jaar voor het eerst een nieuwe opzet. Het evenement trok – mede dankzij het mooie weer – duizenden bezoekers naar het centrum van Barneveld. Zodra er meer informatie is over het programma wordt dit bekendgemaakt via www.oranjestichtingbarneveld.nl, www.facebook.com/oranjestichtingbarneveld en @Oranjebarneveld op Twitter.